ANGUEANGUE.COM

Privacidad

Condiciones generales

Aquestes condicions generals de compra regulen l'adquisició, a través del lloc web www.angueangue.com, per part dels clients de ANGUÈ ANGUÈ dels productes oferts a la pàgina web. El responsable de la pàgina web és: ANGUÈ ANGUÈ Anna Aromir Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Espanya angueangue@angueangue.com Per comprar a través de la web és necessari que el client es registri com a usuari del portal i accepti les Condicions Generals. Aquesta acceptació significa l'acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les condicions generals de compra en la versió publicada per ANGUÈ ANGUÈ en el moment de l'accés del client a la tenda virtual. Les seves comandes es podran formalitzar en espanyol. Els fulles oficials de reclamació estaran a la disposició dels clients a través del correu electrònic angueangue@angueangue.com

Política de privacidad

Amb aquest avís de privacitat, ANGUÈ ANGUÈ es proposa informar perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a ANGUÈ ANGUÈ les dades personals (d'ara endavant "Dades Personals") que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris en ocasió de l'adquisició de productes, sol·licitud d'inscripció o d'informació en el lloc web explotat per ANGUÈ ANGUÈ allotjat en la URL www.angueangue.com o dels serveis que es puguin contractar a través d'aquest portal. Les Dades Personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per ANGUÈ ANGUÈ i inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sent Anna Aromir titular i responsable d'aquest fitxer (d'ara endavant, el "Fitxer"). Amb aquest objecte, ANGUÈ ANGUÈ proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi que ANGUÈ ANGUÈ procedeixi al tractament automatitzat de la seva Dades Personals.

Legislación aplicable

Las Condiciones Generales de Uso y el resto de condiciones legales del sitio web se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la ley española.


InicioInicio